Güzel Sanatlar FakültesiTemel Eğitim Bölümü

Temel Eğitim Bölümü

Genel Bilgiler

Tarihçe:

1957’de eğitime başlamış olan Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu, 1982 tarihinde yüksek öğretim yasası kapsamında Marmara Üniversitesi kapsamına geçmişir. Temel Sanat Eğitimi dersi hem TGSYO’nun hem de MÜGSF’nin eğitim ve öğretim programı içinde öğrencinin genel sanat formasyonunu oluşturmayı hedefleyen uygulamalı bir ders olarak yer almıştır. 1997 yılında MÜGSF bünyesinde Temel Eğitim Bölümü adı altında diploma vermeyen bir hizmet bölümü olarak kurulmuştur. Bölüm, Temel Sanat Eğitimi Ana Sanat Dalı ve Sanat Kuramları Aana Bilim Dalı olarak iki dal halinde tüm 1. sınıflara eğitim vermektedir.

Amaç:

Temel Eğitim Bölümü, tüm bölümlere uygulama dersi olarak Temel Sanat ve Tasarlama İlkeleri derslerini ve teorik alana ilişkin tüm kuramsal dersleri vermektedir. Temel sanat öğelerinin kavranması ve bilgilerin uygulmalı olarak deneyimlenmesi bu dersin amacını oluşturur. Temel sanat eğitimi öğrencinin sanat ve tasarım alanlarına ve bugünün sanatına dair genel bir vizyon ve bakış açısı geliştirmesini hedeflemektedir. Kuramsal dersler ise öğrencinin ihtiyacı olan genel sanat formasyonunu oluşturmayı amaçlar.

Eğitim:

Bugünün sanatı ve çağımızın genel eğilimi, sanatsal disiplinlerin sınırlarını zorlayarak birbirine yaklaşmaları ve etkileşime geçmeleridir. Disiplinlerarasılık, sanat ve tasarım alanlarında farklı malzemelerin birarada kullanımıyla birlikte uygulama ve içerik bağlamında yeni üretim olanakları sunmaktadır. Temel Sanat Eğitimi dersi bu disiplinlerarası yapıya dayanarak sanat ve tasarımın temel öğelerini algılamayı ve bu öğeleri uygulamayı hedefler. Kültür dersleri ise çağdaş sanat eğitimi için gerekli olan teorik bilgiyi öğrenciye aktarır.

 

 

Bu sayfa Temel Eğitim Bölümü tarafından en son 29.01.2013 00:25:22 tarihinde güncellenmiştir.